14. Recluse

Ondersteun onze missie om vertalingen uit te geven en te promoten.

De stichting Middeleeuwse Monastieke Teksten en Cultuur beoogt in 2022 een ANBI instelling te worden. Redacteurs en vertalers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Royalties komen ten goede aan het oogmerk van de stichting.

Ondersteun a.u.b. onze missie om wetenschappelijk verantwoorde Nederlandse vertalingen van monastieke bronteksten uit de middeleeuwen uit te geven en te promoten.

Ons rekeningnummers is

BE22 8939 4410 8947

VDK-Bank

Stichting MMTC

Bij voorbaat hartelijk dank.


Geef mij, Heer, door
uw onzegbare genade,
geduld om telkens te verdragen
hun zwakheden, liefdevol mee te lijden,
met oog voor onderscheid hen bij te staan.
Leer mij door de lessen van uw Geest
wie triest zijn te troosten,
wie moedeloos zijn moed te geven,
wie gevallen zijn op te beuren,
met zwakken zwak te zijn,
schaamte te voelen
met wie beschaamd zijn,
en alles voor allen te zijn,
om allen te winnen.

Aelred van Rievaulx, Gebed tot de Goede Herder (Affectus, p. 193-194).