14. Recluse

Wilt u meer weten over de reeks Middeleeuwse Monastieke Teksten? Wilt u een manuscript indienen ter beoordeling?

Voor verdere informatie of het indienen van manuscripten:

Dr. Dr. K. Pansters
Franciscaans Studiecentrum
Tilburg School of Catholic Theology
Nieuwegracht 65
3512 LG Utrecht
tel. 077-8504339

info@monastiek.nl

 

Wanneer mijn kracht bezwijkt,
raak ik niet in verwarring.
Ik geef de moed niet op.
Ik weet wat te doen.
Ik neem de kelk van mijn redding op en aanroep de naam van de Heer.
Verlicht mijn ogen, Heer, zodat ik weet wat U aangenaam is.
Dan ben ik wijs.
Denk niet meer aan de vergrijpen van mijn jeugd en aan mijn onwetendheid.
Dan ben ik rechtvaardig.
Houd mij op uw weg.
Dan ben ik heilig.
Als desondanks uw bloed niet voor mij tussenbeide komt,
ben ik niet gered.

Bernardus van Clairvaux, Preek op het Hooglied 22,8 (Bruiloft 1)