13. Bruiloft I

Nederlandse vertalingen van monastieke bronteksten uit de middeleeuwen.

Serie Middeleeuwse Monastieke Teksten, opgericht door Krijn Pansters en Guerric Aerden ocso

Onder redactie van Friede Cloet, Guerric Kochx ocso, Krijn Pansters (eindredacteur) en Wim Verbaal

13. Bernardus van Clairvaux, Bruiloft I. Preken op het Hooglied. (vertaling, annotatie en inleiding Wim Verbaal). Damon, 2021.

12. Willem van Saint-Thierry, Aelred van Rievaulx, Isaac van Stella, Ziel. Monastieke psychologie uit de twaalfde eeuw. (vertaling, annotatie en inleiding Joost Baneke). Damon, 2021.

Willem van Saint-Thierry, Aelred van Rievaulx, Isaac van Stella - Ziel

11. Thuis. Inkeer en de vorming van het geweten. (vertaling Alberic Bruschke ocso, Liesbeth Dullaert, Maria van Mierlo, Remco van Mulligen, Hans van Raalte, Jo Vossen, Karel Wiecherink; inleiding Mirko Breitenstein). Damon, 2020.

Anonymus, Thuis

10. Willem van Saint-Thierry, Geloofsgeheim. Sacrament van het altaar, Edele natuur van de liefde, Raadsel van het geloof. (vertaling Paul Verdeyen s.j. en Guerric Aerden ocso; inleiding en annotatie Guerric Aerden ocso). Damon, 2019.

Willem van Saint-Thierry, Geloofsgeheim

9. Willem van Saint-Thierry, Godsliefde. Meditaties, Gulden Brief, Leven van Bernardus. (vertaling Paul Verdeyen s.j. en Guerric Aerden ocso; inleiding en annotatie Paul Verdeyen s.j. en Guerric Aerden ocso). Damon, 2016.

Willem van Saint-Thierry, Godsliefde

8. Bernardus van Clairvaux, Tempeliers. Lofzang op een nieuwe ridderorde. (vertaling Guerric Aerden ocso en Rik Van Nieuwenhove; inleiding en annotatie Guerric Aerden ocso). Damon, 2015.

Bernardus van Clairvaux, Tempeliers

7. Benedictus van Nursia, Regel. Richtsnoer voor monastiek leven. (vertaling Vincent Hunink; inleiding en annotatie Thomas Quartier en Guerric Aerden ocso). Damon, 2014.

Benedictus van Nursia, Regel

6. Athanasius van Alexandrië, Antonius. Onsterfelijke icoon van de monnik. (vertaling Vincent Hunink; inleiding en annotatie Gerard Bartelink en Guerric Aerden ocso). Damon, 2013.

Athanasius van Alexandrië, Antonius

5. Bernardus van Clairvaux, Voorschrift. De Regel van Benedictus en zijn toepassing. (vertaling Vincent Hunink; inleiding en annotatie Guerric Aerden ocso). Damon, 2012.

Bernardus van Clairvaux, Voorschrift

4. Bernardus van Clairvaux, Apologie. Cisterciënzer visie op benedictijns leven. (vertaling Vincent Hunink; inleiding en annotatie Guerric Aerden ocso). Damon, 2012.

Bernardus van Clairvaux, Apologie

3. Guigo de Kartuizer, Gewoonten. Een leefregel voor kluizenaars in gemeenschap. (vertaling Tim Peeters en Guerric Aerden ocso; inleiding en annotatie Tim Peeters). Damon, 2011.

Guigo de kartuizer, Gewoonten

2. Aelred van Rievaulx, Affectus. De spirituele kracht van vriendschap en liefde. (vertaling en annotatie Simon Slijkhuis, Guerric Aerden ocso en Joost Baneke; inleiding Guerric Aerden ocso). Damon, 2010.

Aelred van Rievaulx, Affectus

1. Bernardus van Clairvaux, Ommekeer. De omvormende kracht van Gods woord. (vertaling Krijn Pansters en Guerric Aerden ocso; inleiding en annotatie Guerric Aerden ocso). Damon, 2009.

Bernardus van Clairvaux, Ommekeer

 


Uw gelaat, Heer, wil ik zoeken.
In de ochtend hebt U mij uw barmhartigheid laten horen.
Ik lag in het stof en kuste vol eerbied het spoor van uw voeten.
U hebt kwijtgescholden wat ik in mijn leven aan onheil stichtte.
Toen de dag vorderde, hebt U de ziel van uw dienaar verblijd.
U schonk mij in de kus van uw hand de genade om goed te leven.
Goede Heer,
wat blijft er nu nog over
dan mij in de volheid van het licht en in de gloed van de Geest
eindelijk de kus van uw mond waardig te achten
en mij met uw gelaat van vreugde te vervullen?
Wijs het mij toch!
U bent mijn hoogste genot,
mijn diepste vrede!
Wijs mij toch,
waar laat Gij uw kudde grazen, waar rust Gij op het middaguur.

Bernardus van Clairvaux, Preek op het Hooglied 3,6 (Bruiloft 1)